Dette er hjemmesidene til Per-Gunnar ThoresenDu viderekobles til innholdsfortegnelsen:


http://www.2res1.no/pgt.htm