Hjemmeside om boka til forfatter Per-Gunnar Thoresen

Kosmologi:


Kosmologi er en interesse jeg har hatt fra jeg var 10-11 år. Hvor stort er universet? Ble universet dannet ved et "Big bang"? Er lysets hastighet likevel ikke den høyeste hastighet i universet? Har tiden noe startpunkt og endepunkt? Har universet et senter? Vil sorte hull spise opp all materie i universet? Må fotonet ha både partikkelnatur og bølgenatur? Dette er et lite utvalg av spørsmål du kan finne svar på. Og du tror kanskje ikke det finnes noe sikkert svar? Det gjør det! Like sikkert som at 2 + 2 = 4, og at du selv eksisterer.


Har du interesse for slike spørsmål? I så fall vil det være av største viktighet at du er sannhetssøkende og har interesse og respekt for naturlovene. Et tips til deg: Samle på helt sikre og ubestridelige fakta. Da vil disse sannheter danne ditt verdensbilde. Egentlig burde mine hjemmesider handlet mest om kosmologi. I mange år har jeg puslet med å skrive på ei bok. Stadig har det vært mer å studere og sette seg inn i, og innarbeide i boka. En tid trodde jeg den var klar for utgivelse, og fikk tildelt ISBN-nummer 82-995859-0-2. Men det gikk enda noen år før jeg fikk den ferdig. Boka er senere oppdatert og utgitt i nye opplag, og igjen nå i 2022 med ISBN-nummer 978-82-995859-2-7. Se nedenfor.

 


 

Boka mi analyserer fenomenet tid og kommer frem til et klart og konsist svar på hva tid er. En del av boka gir utvalgt informasjon om universet og hvordan alt er underlagt naturlovene. Men en større del av boka analyserer også andre forhold, og basert på logiske slutninger og uangripelige argumenter kommer jeg fram til oppsiktsvekkende resultater vedrørende lyshastighet, lysets natur, universets størrelse, dets forhistorie og dets fremtid, for å nevne noe av innholdet. Jeg avdekker også en del forhold som påvirker atomur, og jeg tilbakeviser Einsteins relativitetsteorier.

Etterspørselen etter boka mi er økende, men inntil videre produserer jeg boka selv, på eget forlag. Er du interessert i et eksemplar kan du få kjøpt av meg til en overkommelig pris. Bokomslaget vises ovenfor. Jeg har gjort mine ideer på dette området tilgjengelig for andre gjennom boka mi, så det er opp til deg å anskaffe boka og få innsyn i den kunnskap jeg har oppnådd om universet. Det er ofte slik med oppfinnelser at det er svært vanskelig å komme på løsningene, mens løsningene ofte er enkle når du senere får dem presentert.

Boka utfordrer leserens evne til å forstå hva som er logiske konklusjoner på temaer jeg tar opp. Jeg har laget et hjelpemiddel, en illustrasjon, som gjør det lettere å forstå dette med lyshastigheter. Illustrasjonen er underlagt copyright, og tillates ikke kopiert uten mitt samtykke.

 

 


Biblioteket i Svelvik kjøpte inn et eksemplar av første opplag av boka. I forbindelse med litteraturuka 2008 hadde biblioteket en utstilling av bøker om kosmologi, og der, sentralt plassert i forgrunnen, blant bøker fra de store forfatterne, befant også min bok seg. Mon tro om min bok, som nå er oppdatert, kan inneholde sprengstoff som bryter ned teoriene i de andre bøkene. Se bilde:

 

 

 

Drammensbiblioteket, har også en utgave av opplaget i 2012; biblioteket på høyskolen i Vestfold, Bakkenteigen; biblioteket på høyskolen i Østfold, Halden; biblioteket på Tyrifjord Videregående Skole; samt Skien Bibliotek har alle kjøpt et eksemplar hver. I tillegg til salg av noen eksemplarer lokalt, og noen gjennom nettbestillinger. Et eksemplar av 2018 utgaven er donert til biblioteket på høyfjellshotellet Turtagrø. Men anbefaler å lese den nyeste utgitte boka av 2022.

 

Ukebladet Vi Menn har hatt et stort oppslag om boka i nr. 42 i høsten 2010. Jeg har fått tillatelse til å bruke utklipp fra bladet på hjemmesiden min. Bildet nedenfor er hentet fra nettavisen til Vi Menn. Kopier ikke bildet uten å innhente samtykke fra redaksjonen i Vi Menn.

I Vi Menn nevnes det at lyshastigheten varierer og påvirkes av lokale gravitasjonskilder. Jeg lanserer i boka nye teorier om lyset, der fotonet ikke har masse. Så hvordan kan lyset da påvirkes av gravitasjon? Se det -, det og andre teorier rundt lysets natur, argumenteres det for i boka. 

Utklipp fra Vi Menn: Utklippstavle

 

Oppsiktsvekkende nyheter i 2011:

Mediene publiserer 22.09.2011 at partikler er målt til å ha en hastighet høyere enn lysets hastighet. Stadfestes disse målingene bekrefter dette mine påstander og teorier. Se nyhetsoppslag på NRK: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7805009 

Nye målinger fra Bern publisert 18.11.2011 bekrefter overlyshastighet.
Se http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7881612

23.02.2012 publiseres det en melding fra Cern som sier at en løs kabel muligens kan ha innvirkning på måleresultatene, så nå jobber de med å gjennomføre nye forsøk på overlyshastighet.

Siste nyheter:

Den kjente professoren i filosofi Henrik Syse, også kjent som andaktsholder på NRK radio, og søndagsskolelærer, og nå medlem av komiteen som deler ut Nobels fredspris, har lest boka vinteren 2017. Kombinasjonen filosof og et aktivt engasjement innenfor kirken må være problematisk, da det kirkelige engasjementet lett gir bindinger i forhold til filosofisk tenkning. Men han sender meg følgende påskehilsen i epost som jeg har tillatelse til å gjengi her:

Henrik Syse har også sendt meg et bidrag til forordet i utgaven av boka i 2018. Denne utgaven har ISBN-nummer: 978-82-995859-1-0, og ble gjort tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket og lånbar gjennom lokale bibliotek.

Det er ikke uten grunn jeg legger ned så mye innsats i dette prosjektet. Ingen har, fra jeg utga første eksemplar i 2007 til dags dato i 2022, lagt frem noen argumenter som går imot idéene mine.

En annen liten omtale av boka mi, og som også røper et trekk ved en av teoriene mine, finnes på denne linken: http://revolusjon.no/index.php?option=com_content&view=article&id=1520:raskere-enn-lyset&catid=34:teori-og-analyse&Itemid=61 

 Ta kontakt med meg om du ønsker å anskaffe boka mi. Du kan teste ut om boka er noe for deg ved å lese en side som åpner seg om du klikker på bildet som viser omslaget på boka mi, se lenger opp. Tidligere kjøpere av boka tilbys siste utgaven veldig fordelaktig.

 

Ønsker du kontakt med meg kan du sende meg en mail på denne adressen: per-gunnar@xxx.no - Du må på grunn av spam skrive inn adressen manuelt og bytte ut xxx med følgende: tallet 2, 3 bokstaver og tallet 1, slik: 2res1.

 

Til hovedsiden min