Utklipp fra bladet Vi Menn nr. 42, 2010

 

Med tillatelse fra journalisten i Vi Menn ser du her et oppsett med klipp fra bladet:

 

 

 

 

I Vi Menn nevnes det at lyshastigheten varierer og påvirkes av lokale gravitasjonskilder. Jeg lanserer i boka nye teorier om lyset, der fotonet ikke har masse. Så hvordan kan lyset da påvirkes av gravitasjon? Se det -, det og andre teorier rundt lysets natur, argumenteres det for i boka. Selv om leseren nok bør ha kompetanse på universitetsnivå, eller høyere, for å kunne forstå betydningen av de teorier jeg fremlegger, og holdbarheten i argumentene, vil lesere med midlere kompetanse lett kunne forstå teoriene. Boka inneholder dessuten beskrivelse av kjent astronomi forklart og fortalt på en mer lettfattelig måte. Eksempelvis detaljer om bevegelsene til partikler i ringbeltene rundt Saturn. Til tross for at  jeg tilbakeviser relativitetsteoriene til Einstein, inneholder boka lite matematikk. Til teoriene om lyshastighet har jeg dog satt opp en matematisk formel for utregning av lyshastigheten lokalt et valgt sted i rommet. 

(Rettelse: bøyediameter 40 mm skal være bøyeradius)

 

Jeg ønsker å berømme journalisten og redaksjonen i Vi Menn for å ha lest boka og stilt mange spørsmål, for deretter å skrive om saken.

 

Ønsker du kontakt med meg kan du sende meg en mail på denne adressen: per-gunnar@xxx - Du må på grunn av spam skrive inn adressen manuelt og bytte ut xxx med 2res1.no. 

Til hovedsiden min hvor du kan lese om:

 

Eksklusive bokhyller
Ved i sekk utstyr
At fosteret har luft i lungene og holder pusten i mors mage
Vingemaster til seilbåter
Tredimensjonal tegning
Båtvinduer
Patentbeskyttelse
M.m.


Til toppen av siden

Yahoo! Norge  Avansert