Et rettferdig arveoppgjør

 

Her er en oppskrift på hvordan et arveoppgjør kan gjøres helt rettferdig for alle arvinger.

 

De arveberettigede møtes. Det oppnevnes en ”kasserer” og gjerne en ”revisor”, men alle skal ha fullt innsyn i regnskapet. Hver gjenstand i boet gjøres til gjenstand for auksjon blant alle arvinger. Alle som går av med høyeste bud på gjenstandene blir skyldig å betale inn til kasserer det beløp vedkommende fikk tilslag på. Når hele boet slik har blitt fordelt gjennom auksjonen, vil kassereren summere og kunngjøre hvor stort beløp i penger boet inneholder.

Nå fordeles disse pengene til arvingene med en nøyaktig lik del til hver arving. Det beløp hver enkelt arving slik blir tildelt går til fradrag på den del vedkommende må stå i gjeld med til boet etter auksjonen. Noen kan komme til å måtte betale inn mye til boet for de gjenstander de har kjøpt på auksjonen, mens andre får hele sin arv utbetalt i penger.

Auksjonen og transaksjonene i forbindelse med denne har ingen tilknytning til vanlig kjøp og salg. Det anbefales å starte med å holde auksjon over de mest verdifulle gjenstander først. For de som blir skyldig penger må det eventuelt utstedes et gjeldsbrev med sikkerhet for øvrige arvinger i verdigjenstandene kjøpt på auksjonen, - gjeldsbrev som skal kunne tinglyses for skyldnerens regning. Gjeldsbrevene er reelle og rettsgyldige papierer. Eventuelt kan skyldneren ta opp lån på vanlig måte for å betale sin gjeld til boet.

Dersom arvelaterne har ønske om å tilgodese noen arvinger mer enn andre, uten at dette er knyttet til bestemte gjenstander, og størrelsen kan fastsettes med en prosentsats eller brøk, kan den samme oppskrift benyttes. Gjelder bare i den utstrekning arveloven tillater dette. I så fall får disse en større sum av boets midler.

 
Et slikt arveoppgjør sikrer at ingen i ettertid kan ha grunn til missnøye i forhold til øvrige arvinger.

 


Til hovedsiden min hvor du kan lese om:

Båtvinduer
Eksklusive bokhyller
At fosteret har luft i lungene og holder pusten i mors mage
Vingemaster til seilbåter
Tredimensjonal tegning
Patentbeskyttelse
Politivedtekter
M.m.


Yahoo! Norge  Avansert

Design i 3d, kan jeg tegne noe for deg? Vingemast, se mine løsninger. Hyllevinkel, hylleknekt, sterke enkle og pene. Minitraktor, minigraver, en morsom og nyttig hobby.