Per-Gunnar Thoresen om oljetankerSanering av oljetanker

Nedgravde tømte Oljetanker forurenser ikke!

Drammens Tidende hadde en artikkel om sanering av nedgravde oljetanker i avisen tirsdag 29. november 2016. Der informeres det om store kostnader på å få gravd opp tanken. Senere har jeg gjentatte ganger sett annonser hvor det tilbys tømming og fjerning av tanken, og nå ser jeg at kommuner har tatt inn bestemmelser om at tankene skal dokumenteres tømt og rengjort av spesialfirma for deretter fortrinnsvis å graves opp og leveres til mottak. Det åpnes også for å fylle en rengjort tank med sand, leca eller andre spesialprodukter.

Jeg har erfaring med oljetanker, både nedlegging, tømming og oppgraving. Jeg finner det påkrevd å komme med noen erfaringer jeg har som jeg vil dele med deg, og som kan gjøre sanering av oljetanker billigst mulig.

Dersom du har en oljetank som ligger nedgravd må man prøve å finne inspeksjonsrøret fra tanken. Dette er et vertikalt rør fra tanken opp mot bakkenivå, og er lukket i enden med en plugg. Dersom du finner dette røret er det enkelt å pumpe ut oljen i tanken. Finner du ikke inspeksjonsrøret må du grave deg ned til tanken og finne en inspeksjonsplugg der. Vet du ikke akkurat hvor tanken ligger må du grave og følge påfyllingsrøret du har ved veggen.

Pumping av parafin og fyringsolje krever godkjent pumpe for formålet. Bruk av andre pumper kan medføre antennelse og brann. Gjennom inspeksjonsrøret når man ned til tankens laveste punkt. Pumpa vil suge til seg vesken ned til et nivå på ca. 1-2 cm. Som regel vil det være noe kondensvann i bunn av tanken, og vannet når gjerne en høyde på 1-2 cm. Følgelig vil det være svært lite olje igjen på tanken når pumpa ikke lenger trekker opp olje. For å være helt sikker på å få opp all oljen kan man fylle ei bøtte vann i tanken, og pumpe til pumpa ikke suger mer igjen. Da olja legger seg oppe på vannet vil man garantert få suget ut all oljen. Etter at oljen er sugd opp kan en lett skille ut vannet hvis en vil bruke oljen et annet sted.

Når altså tanken er sugd tom for olje utgjør den ingen forurensningsfare. Om noen instans påstår dette skal du be de om å bevise sin påstand. En tømt tank kan bare bli liggende i bakken. Men det er viktig å fjerne påfyllingsrøret og lufterøret ved husveggen slik at det ikke ved en feiltakelse kan fylles ny olje på tanken. Er det en ståltank kan tanken ruste i stykker og etter noen år gi etter for marktrykket utvendig. Da kan man få synkehull i terrenget over tanken. Men det kan gå svært lang tid før dette inntreffer. Muligens kan tanken holde i over hundre år. Kjøres det over der tanken ligger kan man få et mer plutselig sammenbrudd av tanken, med mulighet for skade på kjøretøy. Å grave opp tanken kan være et alternativ men har ingenting med forurensningsfare å gjøre. Har du en tank med stort man-lokk kan man fjerne man-lokket og fylle tanken med grus. En glassfibertank vil holde lenger. Den representerer ingen forurensningsfare om den er tømt slik beskrevet ovenfor, og kan bare bli liggende i bakken.

Jeg har som sagt gravd opp noen tanker. Ved inspeksjon av tanken etter tømming resterer det ikke noe oljebelegg av betydning på tankens innvendige sider. En tank som blir liggende i bakken etter tømming slik beskrevet ovenfor er så ren at det ikke medfører noen forurensningsfare å la den bli liggende i bakken. Det kan restere noe gass i tanken etter tømming, og lukte olje, men det har vært gass i tanken i hele dens brukstid, og det representerer ikke noen ekstra fare om denne gassen er til stede i tanken en tid etter at den ble tømt. Velger du å ikke fjerne tanken vil du i mange tilfelle være spart for mye ødeleggelser av arealet over tanken, og kanskje også fram til vei hvor en gravemaskin måtte kjøre.

Håper du finner en billig løsning på tømming og sanering av din oljetank. Forelegg dette skriv til de som måtte ønske å pålegge deg dyrere løsninger.

 


Du kan kontakte meg gjennom e-post til adressen: per-gunnar@xxx - Du må på grunn av spam skrive inn adressen manuelt og bytte ut xxx med 2res1.no, merk det er 2 siffer i adressen.

 

 

Til hovedsiden min hvor du kan lese om:

Kosmologi
Eksklusive bokhyller
Ved i sekk utstyr
Vingemaster til seilbåter
Tredimensjonal tegning
Patentbeskyttelse
M.m.