Politiske synspunkter

 

Innhold:

  Krever endring av valgloven, trykk her og gå til egen nettside

 

Klima

CO2-regnskapet:

Det er mange som frykter for store endringer i klima som følge av menneskelig aktivitet. Det fokuseres på hva hver enkelt kan gjøre. Jeg ønsker å peke på et forhold ingen har satt fokus på så langt. Store deler av den norske bebyggelsen er ført opp i tre. I alle disse trehusene er det lagret CO2 i materialene som er brukt. Hvor mange trær har det gått med i snitt til å bygge en enebolig? Kanskje det går med i gjennomsnitt 25 trær i hvert bygg. Samlet er det lagret en betydelig mengde CO2 i den norske bygningsmassen. Norske myndigheter bør kanskje vurdere støtteordninger for å øke bruken av tre, for eksempel støtte oppføring av bygg i massivtre. 

 

Energiregnskapet:

Myndighetene har sett det som en oppgave å redusere strømforbruket, da særlig med tanke på å redusere utslippene fra kullfyrte og oljefyrte energikilder. De har kastet seg på en idé som sikkert har dukket opp i sydligere strøk, nemlig at de tradisjonelle lyspærene avgir lite av energien i form av lys. Med sparepærer går langt mindre energi til spille i form av varme. Under norske forhold er energitapet langt mindre fra tradisjonell belysning enn i sydligere strøk. Store deler av året må vi likevel varme opp rommene vi bruker. I den lyse årstid er det mindre behov for belysning, mens mye av belysningen i den mørke årstid avgir energien i form av varme der vi likevel trenger den. Bare belysning utendørs og i kalde rom gir energibesparing ved bruk av lavenergipærer. Kanskje var det en stor feil å kaste seg på denne bevegelsen, sparepærer. De er mye dyrere, inneholder miljøfarlige stoffer og gir dårligere lyskvalitet enn de gamle lyspærene. Ikke holder de så lenge som det loves heller. Og kanskje går det mer energi til å produsere de også. På sydligere breddegrader bidrar imidlertid sparepærene langt mer til energibesparelse da behovet for oppvarming er langt mindre. Etter mitt syn burde vi beholdt de gamle pærene her, og avventet eventuelle forbedringer av energibesparende belysning.

 

Til hovedsiden min hvor du kan lese om:

Eksklusive bokhyller
Ved i sekk utstyr
At fosteret har luft i lungene og holder pusten i mors mage
Vingemaster til seilbåter
Tredimensjonal tegning
Kosmologi
Patentbeskyttelse
M.m.