Vedlegg 2 til hjemmesiden til Per-Gunnar Thoresen

Autocad-tegninger

Innholdsfortegnelse:

Vingmasten
Kombinert bygg, Garasje-Verksted-Utestue
Trepunktoppheng til traktorSnitt gjennom vingemasten
Garasje-Verksted-Utestue
Jeg har laget fasadetegninger også, men tar ikke disse med her. Web-siden er ikke istand til å gjengi mine tegninger med samme presisjon som tegneprogrammet. Det som betyr noe ved planlegging av et nytt bygg er det å utnytte tomten optimalt samt å lage en løsning som er funksjonell. Hver del av bygget skal helst være så vellykket at byggherren gleder seg over resultatet hver dag. Slik ble det etter oppføring av dette bygget. Selv om jeg har vært byggeleder og "snekker" i dette prosjektet, føler jeg meg ikke profesjonell nok til å påta meg oppdrag for andre enn familie.
Når man planlegger et nytt bygg bør man være klar over at noen ekstra kvadratmeter ofte har en langt lavere pris pr kvadratmeter enn byggets øvrige areale. Hvis det kniper med økonomien er det ofte bedre av arkitektoniske årsaker å la en del av bygget stå uferdig noen år.

Et godt resultat ble også oppnådd i et tidligere prosjekt. Her startet det hele med at badet var i elendig forfatning, samtidig med at sydveggen var i så dårlig stand at utskiftning av kledning og noe reisverk var nødvendig. Det var også behov for et soverom i første etasje. Har du lyst til å se resultatet har jeg lagt ved to bilder her: Bildevedlegg

Tegning av trepunktoppheng, løftearm

Du ser her løftearmen til et trepunktoppheng som mer enn dobbler løfteevnen til min traktor. Ved å benytte ytterste festehull for løftet har jeg målt at løfteevnen overstiger 500 kg. Det blir redusert løfteh°yde, men for å oppnå full tipping av skuffen kan man rygge opp på et underlag. De to andre hullene gir to større høyder med litt mindre løfteevne. Det innerste hullet gir fortsatt om lag dobbel løfteevne i forhold til standard trepunktoppheng. For å kunne benytte opphenget kreves det selvfølgelig en del flere komponenter og tilpassninger. Siden konstruksjonen neppe er noe å satse på hva gjelder produksjon og salg, lar jeg interesserte få se konstruksjonen.

Mer om trepunktopphenget her:Løfteprøve